"אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לעולם לא יישכחו איך גרמת להם להרגיש"(מאיה אנג'לו)

Urban Tours 
לטייל עם  דפנה 

צורקשר