top of page

גיבורים בכרמים

בנוף הגבעות הפורחות של השפלה נפגוש את המקומות בהם פעלו שלושה בחורים נועזים - דוד המלך, שמשון הגיבור ושמעון בר-כוכבא. 
נטייל בפארק עדולם, נגלה מחילות בהן התחבאו חיילי בר כוכבא, מערות פעמון וגם מערת קבורה בת אלפיים. נמשיך לתל עזקה ונשחזר את הקרב הגורלי בין גליית לנער ש'קלע לו בול בפוני'. 
נקנח באחד היקבים המשובחים של האזור, שם נצפה על נוף ילדותו וגבורתו של שמשון הגיבור, שגדל אמנם בין כרמים, אך נאסר עליו לשתות יין. טוב שעלינו לא נאסר.

?מה עוד
Artboard 4@2x (1).png
bottom of page