top of page

חלומות וניסים באגם הכחול

לנגד הנוף היפהפה של הכינרת נולדו דברים גדולים. לכאן הגיעו חלוצים עם חלומות ובראו מציאות חדשה, פה התגבשה התנועה הקיבוצית וכאן גם נולדה כידוע דת חדשה - הלא היא הנצרות.
נתחיל את הסיור בחורשת האיקליפטוס של נעמי שמר, נראה את מטע התמרים הראשון בארץ, נבקר בבית הקברות כינרת ובו נשיר עם רחל ונתוודע לעוד דמויות שעיצבו את חיינו והווייתנו בארץ.
מכאן נחזור בזמן אל ראשית ימי הנצרות, נבקר בכנסיות יפהפיות ונספר על אותו יהודי מחולל ניסים, ישו, שלפי המסופר הלך על מי האגם, ובכך הפך את נוף הטורקיז הזה גם לאבן שואבת למיליארדי מאמינים נרגשים בעולם. 

נצרות בכנרת
טיול משפחתי_edited
נצרות בכנרת - לחם ודגים
נצרות בכנרת1
כנרת
בית קברות כנרת1_edited
בית קברות כנרת 3_edited
כפר נחום כנרת
?מה עוד
Artboard 4@2x (1).png
bottom of page